Tag: Snuggan

Vattendrag och sjöar – Snuggan

Måttligt näringsrik, försurningskänslig käll- och brunvattensjö med mossekaraktär i Törnskogen. […] 

Törnskogen

Törnskogen ligger öster om Norrviken i Sollentunas nordöstra del. Området […]