Tag: Sollentuna bostäder

Stopp för nybygge i Sollentunas villaområden

Kommunen vill stoppa flerbostadshus i villaområden Kommunen ska prova ett […]