1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Inga Röster Än)
Loading...Loading...

Stopp för nybygge i Sollentunas villaområden

Kommunen vill stoppa flerbostadshus i villaområden

Kommunen ska prova ett nytt sätt att stoppa byggandet av flerbostadshus i villaområden. Hittills har de känt sig tvingade att beviljat alla bygglov som inte strider mot befintlig detaljplan, men nu vill de testa att gå in och ändra detaljplanen i efterhand istället.

På flera håll i kommunen har samma sorts ärende dykt upp: ett företag vill bygga flerbostadshus på en villatomt i ett villaområde. Grannarna protesterar högljutt.

Oscar Nyströmer (M), ordförande i miljö- och byggnadsnämnden i Sollentuna. Foto: Pauline Cederblad

Oscar Nyströmer (M), ordförande i miljö- och byggnadsnämnden i Sollentuna. Foto: Pauline Cederblad

– Markpriserna är hisnande och det gör att byggherrarna tar varje chans att få in så mycket bostäder som möjligt på varje markplätt. Där finns pengar att hämta. Det säger Oscar Nyströmer (M), ordförande i miljö- och byggnadsnämnden, och fortsätter:

– På vissa ställen i kommunen passar det bra med flerbostadshus. Men inte överallt. Att reta upp folk genom att smälla upp flerbostadshus mitt i villaområden är inte lämpligt. Klagomålen haglar in. Jag lägger en halv till en timme per dag på att svara på mail från upprörda grannar.

Kommunen har dock ofta inget annat val än att bevilja bygglov så länge det planerade bygget inte strider mot detaljplanen (den övergripande plan där kommunen anger hur de vill att ett område ska bebyggas och utvecklas). Men nu vill kommunen alltså testa en ny metod för att komma till bukt med problemet: så kallat plananstånd.

De flesta bygglov i kommunen godkänns idag av bygglovshandläggare själva. Men nu har miljö- och byggnadsnämnden precis kommit ut med en ny riktlinje. Om ett ärende gäller flerbostadshus i ett rent villaområde ska bygglovet inte godkännas av handläggaren utan istället lämnas över till politikerna i miljö- och byggnadsnämnden.

Om politikerna anser att bygglovet inte är lämpligt vänder de sig i sin tur till stadsbyggnadsnämnden (som ansvarar för kommunens översiktliga samhällsplanering).

Och om stadsbyggnadsnämnden säger att de är villiga att ta upp ärendet – och eventuellt ändra på detaljplanen – så avvaktar miljö- och byggnadsnämnden med bygglovet. Det är det som kallas plananstånd. Och sedan kan bygglovet istället nekas utifrån den ändrade detaljplanen.

– Vi har jobbat som sjutton med att undersöka vad vi har för rättigheter i de här fallen. Vi har kollat bland annat med Boverket, med Sveriges Kommuner och Landsting och med vår advokatbyrå. Vissa säger att man måste lämna bygglov om detaljplanen tillåter det. Att man inte kan ändra detaljplanen efter att bygglovsansökan har kommit in. Medan vissa säger att man kan det.

– Nu gäller det för oss att testa lagarna, avslutar Oscar Nyströmer.