1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Inga Röster Än)
Loading...Loading...

Sollentuna kommun emot Skipstop

Den politiska majoriteten i Sollentuna ställer sig fortsatt kritisk till att landstingets trafikförvaltning inriktar sig på att införa snabbpendeltåg som kör förbi vissa stationer på sin väg till och från Stockholms Central, sk skip-stop.

Majoriteten i Sollentuna kommun motsätter sig förslaget med inställda avgångar. Sollentuna kommun har fortfarande en chans att påverka detta beslut och jobbar nu på att föra en dialog med landstinget samt att arbeta fram ett svar på trafikförvaltningens remiss. Trafikförvaltningens förslag skickades ut på remiss i februari 2017 och ska vara besvarad senast 12 maj 2017.

– Vi arbetar målmedvetet med att utveckla samtliga stationssamhällen i Sollentuna och bygga kollektivtrafiknära. Det är fullständigt oacceptabelt att våra invånare i Rotebro, Norrviken och Häggvik ska se fyra av åtta tåg åka förbi stationen utan att stanna när man har bråttom till skola eller arbete, säger Henrik Thunes (M), kommunstyrelsens ordförande.

– Jag är bekymrad över att landstinget inte förmår att vara mer lojal mot sin egen regionala utvecklingsplan (RUFS) där de pekar ut Kista-Sollentuna-Häggvik som en viktig regional kärna. Självklart ska alla tåg stanna på alla stationer på sträckan genom Sollentuna, säger Anna-Lena Johansson (L), kommunstyrelsens förste vice ordförande.

– Vi har höga ambitioner för att vässa kollektivtrafikens attraktionskraft i Sollentuna. En sydlig uppgång på stationerna i Häggvik respektive Helenelund står högt upp på dagordningen, liksom att vi vill pröva om linbana kan vara ett sätt att trafikförsörja vår nya kommundel i Väsjön. Skip-stop på pendeltågen är ett steg åt helt fel håll, säger Magnus Ramstrand (KD), kommunalråd.

Med Landstingets inriktning skulle tre av fem stationer i Sollentuna få en försämrad turtäthet i både hög- och mellantrafik.

SollentunaH_Âst241

Frågor och svar

Har kommunen fortfarande chans att påverka landstinget beslutet om skip stop?

Sollentuna kommun har fortfarande chans att påverka och arbetar med att ta fram underlag till ett remissvar som visar hur vi ställer oss till förslaget. Trafikförvaltningens förslag skickades ut på remiss i februari 2017 och ska vara besvarad senast 12 maj 2017.

Vad gör kommunen för att påverka landstinget?

Sollentuna kommun har träffat trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons samt SL:s VD Caroline Ottosson och framfört synpunkter om att förslaget med Skip-stop trafik är olyckligt och svårmotiverat mot bakgrund av de kraftiga utbyggnadsplaner vi har i Rotebro, Häggvik och Väsjön. Kommunen arbetar nu fram ett underlag till remissvar som ska skickas till Trafikförvaltningen senast 12 maj 2017.

Är det fler stationer än de inom Sollentuna som ska hoppas över?

Ja. Trafikförvaltningens förslag omfattar hela länet och gäller inte bara Sollentuna, det innebär både eventuella utökningar och reduceringar i trafiken, samt omfördelningar. En remiss på förslaget har skickats till de 26 kommunerna i Stockholms län. Den innehåller en bruttolista med tänkbara tidtabellsförändringar för bussar, lokalbanor, tunnelbana och sjötrafik. Förslagen i remissdokumentet innehåller bland annat förändring av linjesträckningar, turtäthet och trafikeringstid. De har tagits fram i samarbete mellan trafikförvaltningen och trafikutövarna som kör trafiken på uppdrag av SL och Waxholmsbolaget.

Vad är det för beslut som har fattats i dagsläget?

Ett inriktningsbeslut för fortsatt planering fattades av trafiknämnden i november 2016. Trafiknämnden förordade i det beslutet en mer punktlig och effektiv kollektivtrafik. Snabbpendeltåg som kör förbi vissa stationer, sk skip-stop, ses av trafikförvaltningen som en lösning. Ärendet är under fortsatt utredning vilket innebär att Sollentuna kommun fortfarande har chans att påverka beslut i ärendet. Kommunen arbetar med att ta fram ett remissvar som ska skickas till trafikförvaltningen senast 12 maj 2017.

Vad har den politiska majoriteten i Sollentuna gjort för att ta upp detta till diskussion med sina partikamrater i landstinget?

Den politiska majoriteten i Sollentuna har tydligt framfört synpunkter om att förslaget med Skip-stop trafik är olyckligt. I ett uttalande i november 2016 gick den politiska majoriteten i Sollentuna ut med att de ställer sig kritisk till förslaget. Kommunen arbetar nu fram ett underlag till remissvar som ska skickas till Trafikförvaltningen senast 12 maj 2017.

Källa: https://www.sollentuna.se/sv/nyheter–press/nyhet-kommun–politik/sollentuna-kommun-motsatter-sig-forslaget-med-skip-stop/