Tag: Kyrkor

Sollentuna kyrka.

Sollentuna kyrka är församlingskyrka i Sollentuna församling, Stockholms stift. Kyrkan ligger i kommundelen Norrviken mellan sjön Norrvikenoch trafikplats Rotebro […] 

Sollentuna kommun

Sollentuna kommun är en kommun i Stockholms län. Kommunförvaltningen är belägen i Tureberg (en del av […]