1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Inga Röster Än)
Loading...Loading...

Sollentuna kyrka.

Sollentuna kyrka är församlingskyrka i Sollentuna församling, Stockholms stift. Kyrkan ligger i kommundelen Norrviken mellan sjön Norrvikenoch trafikplats Rotebro som ansluter till E4:an.

Sollentuna kyrka.

Kyrkobyggnaden.

Kyrkan har en stomme av gråsten och byggdes i slutet av 1100-talet. Ursprungligen kan den ha varit en “försvarskyrka” med tanke på dess läge vid sjön Norrviken, som var en betydande vattenled under vikingatid. 1100-talskyrkan var av halva den nuvarande kyrkans storlek. Vid slutet av1200-talet förlängdes kyrkan och försågs med ett nytt kor av samma bredd som långhuset, men lägre än detta. Samtidigt tillkom sakristian. Under första delen av 1300-talet försågs kyrkorummets innertak med tegelvalv och vapenhuset tillkom eventuellt då. Redan under medeltiden utbyttes tornets sadeltak mot en spira. Stigluckan, med rundbågad portöppning, och kyrkomuren är från den tiden. Kyrkan har byggts om och restaurerats många gånger sedan dess, och särskilt stora förändringar skedde under 1600-talet då kyrkan fick sitt nuvarande utseende. Korets tak höjdes då och kyrkan fick ett sammanhängande yttertak med takryttare i öster.

Kvarlevorna efter Sveriges kung Gustav Vasa och hans båda drottningar förvarades i Sollentuna kyrka en natt 1560 på väg mot Uppsala. Med dem vakade inte mindre en 30 präster och tre biskopar.

Laurentii Cantores tillhör även denna kyrka. Kören startades av Kurt Romberg som betytt mycket för musiken i Sollentuna.

 

Inventarier.

  • Ett rökelsekar av malm är från 1200-talet.
  • Dopfunten av kalksten med musselcuppa är från omkring år 1300.
  • Predikstolen har ett underrede som kommer från en äldre predikstol, troligen från 1627. Korg med trappa och ljudtak tillverkades vid mitten av1700-talet. 1938 togs predikstolens ursprungliga färger fram.
  • Nuvarande orgel med 22 stämmor är byggd 1970 av Frederiksborgs Orgelbyggeri i Hillerød, Danmark.
  • En kororgel med sex stämmor är ritad av arkitektUlf Oldeus och byggd av Firma Jacoby Orgelverkstad AB.

 

Interiör.

 

Predikstolen

 

Altarskåpet

 

Om du är rättighetsinnehavare och har invändningar kontakta gärna oss via vår kontaktform.

 

Källa: