1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Inga Röster Än)
Loading...Loading...

Litteratur Sollentuna

Här redovisas förteckningar över en del böcker och skrifter som har lokal anknytning i Uppland och  Sollentuna kommun.

 Ämnen:

– Biografi med genealogi

– Geografi och lokalhistoria


Ahlén, Einar (1964). Det gamla Tureberg: Turebergs villaägareförening u.p.a. 1911-1961 : historik : på uppdrag av föreningen. Sollentuna:
Ahlén, Einar, 1903-1981. – Sollentuna socken bibliotek 1862-1887 : historik. – 1970
Andersson, Katharina & Ekblad, Berit (1990). Sollentuna kyrka 800 år: sätt färg på din kyrka.
An-tecknat: medlemsblad för föreningen Sollentuna släktforskare. (2005-2005). Sollentuna: Föreningen Sollentuna släktforskare
Björkhem, Uno, 1938-. – Edsberg : slottet i Sollentuna / Uno Björkhem. – 1997
Brunius, Jan (1958). Edsberg.. Sollentuna:
Brunius, Jan (1988[1958]). Edsberg. [Ny tr.] Sollentuna: Sollentuna hembygdsfören.
Bygdebladet. (1976-). Sollentuna: Sollentuna hembygdsförening
Dahlén, Rikard & Lundkvist, Olof (2006). Historiskt odlingslandskap mellan Bög och Väsby. Sollentuna: Sollentuna kommun
Dahlén, Rikard & Lundkvist, Olof (2006). Upptäck det historiska odlingslandskapet mellan Bög och Väsby: bilder från en odlad bygd. Sollentuna: Sollentuna kommun
Edsbacka krog.. (1983). Sollentuna: Kulturnämnden i samråd med Sollentuna hembygdsfören.
Eriksson, Erik (1950). Några anteckningar om gravarna i Sollentuna kyrka.. Motala: Bröderna Borgström
Eriksson, Åke, 1924-1993. – Sollentunaliv / Åke Eriksson ; [teckningar av förf.]. – 1976. – ISBN: 91-1-765162-X (inb)
Göransson, Nils & Svensén, Magnus (1931). Vår hemsocken Sollentuna: jämte kartblad till skolungdomens tjänst utg.. Stockholm: Marcus boktr.
Göransson, Nils & Svensén, Magnus (1942). Sollentuna skolor genom tiderna: minnesskrift med anledning av folkskolans 100-årsjubileum. Norrtälje: Norrtelje Tidn.
Göransson, Nils (1970). Vår hembygd Sollentuna. Tredje omarb. upplagan Stockholm:
Göransson, Nils (1985). Det gamla Rotebro: drag ur Sollentunas historia. Sollentuna: Sollentuna hembygdsfören.
Göransson, Nils, 1901-1995. – Från Hersby till Rådan : drag ur södra Sollentunas historia / Nils Göransson. Sockenstyret i Sollentuna på 1840-talet / Per Lundén ; kartor: Margareta Dahlin och Nils Göransson. – 1990
Göransson, Nils, 1901-1995. – Vår hembygd Sollentuna / av Nils Göransson. – 1954
Göransson, Nils, Nyreröd, Anna-Lisa & Julin, Börje (1988). Bagare by och Turebergs gård: två försvunna Sollentunabegrepp. Sollentuna: Sollentuna hembygdsfören.
Hedlund, Hans (1970). Sollentuna häradsallmänning genom tiderna. Stockholm: [Sollentuna häradsallmänning
Holmberg, Annika (red.) (1996). Sollentuna i spalt och bild: [en tidningskrönika]. 1882-1943. Sollentuna: Sollentuna kommun
Holmberg, Annika (red.) (1998). Sollentuna i spalt och bild: [en tidningskrönika]. 1944-1970 : köpingstiden. Sollentuna: Sollentuna kommun
Holmberg, Annika, Odenstam, Gunnel & Svanberg, Olof (1997). Edsbergs slott – Sollentunas krona. Sollentuna: Sollentuna kommun
Karlsson, Ann Mari (1984). Kummelby kyrka. Uppsala: Ärkestiftets stiftsråd
Karlsson, Ann Mari, 1921-. – S:t Eriks kyrka / av Ann Mari Karlsson. – 1984
Klingsell, Peter & Holmberg, Annika (1996). Hemsökelsens tid är kommen: koleraepedemin i Sollentuna 1834. Sollentuna:
Knape, Lage (1989). Sollentuna socken blir stadsbygd: utvecklingshistorisk översikt 1945-1974. Sollentuna: Sollentuna kommun
Landsnora kvarn.. (1984). Sollentuna: Sollentuna kommuns kulturnämnd
Lenneby, Johan (1989). Sollentuna församling genom tiderna: en sockenkrönika. Sollentuna: Församlingen
Nilsson, Anders & Hållans Stenholm, Ann-Mari (2007). “Tuna” i Sollentuna: gammalt och nytt om en mångtydig plats. Gården, tingen, graven. s. 41-68
Norrviken och Rotebro i text och bild.. – 1984. – ISBN: 91-7810-084-4
Nyreröd, Anna-Lisa & Björkhem, Uno (1998). Sollentuna i gamla vykort. zoltbommel: Europeiskt bibliotek
Pigor och drängar på Edsbergs slott. – 1991
Rosén, Yvonne (2003). Tureberg i färg: bilder från ett svunnet samhälle. Sollentuna: Kommunarkivet
Sollentuna arbetarekommuns jubileumsskrift: 1910-1950. (1950). Sollentuna: Utg.
Sollentuna hembygdsförening (1944). Sollentuna hembygdsförening 10 år 1934-1944: Under red. av Maja Söderberg, Nils Göransson [&] Alfred Steijer. [Illustr.]. Stockholm:
Sollentuna hembygdsförenings skriftserie. Nr 1 (1944)- nr 5 (1954). Nytr. (1984[1944]). Sollentuna: Sollentuna hembygdsförening
Sollentuna hembygdsförenings skriftserie.. (1944-). Sollentuna: Sollentuna hembygdsförening
Sollentuna i spalt och bild : [en tidningskrönika]. 1866-1943 : från bondebygd till villastad / sammaställd av Annika Holmberg. – 2008 – Ny, utök. uppl.. – ISBN: 978-91-975419-1-6 (inb)
Sollentuna i spalt och bild : [en tidningskrönika]. 1971-1979 : köpingen blir förort / sammanställd av Annika Holmberg. – 2004. – ISBN: 91-971377-9-0 (korr) (inb)
Sollentuna kyrka.. (1979). Sollentuna: Församl.
Sollentuna missionsförsamling (1954). En kyrka mitt i byn: Sollentuna missionsförsamling 60 år. 1894-1954. [Illustr.]. Falköping:
Sollentuna missionsförsamling 100 år! / [redaktionen: Åke Kussak och Gert Neumann]. – 1994
Sollentuna: nyheter från Sollentuna köping. (1966-1971). Sollentuna: Kommunalkontoret
Strömsten, Inger (1976). Sollentuna kyrka. [Uppsala]: [Stiftsbyrån]
Strömsten, Inger (1984). Sollentuna kyrka. 2. uppl. Uppsala: Ärkestiftets stiftsråd
Strömsten, Inger (1994). Sollentuna kyrka. 3. uppl. Uppsala: Uppsala stifts kyrkobeskrivningsred.
Svanberg Olof (2002). Sollentuna: igår och i morgon. Tillägg till kulturmiljöplanen. Sollentuna: Sollentuna kommun
Tureberg förr och nu / [utg. av Turebergs fastighetsaktiebolag under medverkan av Nils F. Holm]. – 1941
Tuulse, Armin (1958). Kyrkor i Sollentuna härad: södra delen : konsthistoriskt inventarium. Stockholm: Generalstabens litografiska anstalt
Wessel, Bo (red.) (1991). Människor och deras kyrka: S:t Eriks kyrka i Tureberg. [Sollentuna]: [Sollentuna församling]

 

Om du är rättighetsinnehavare och har invändningar kontakta gärna oss via vår kontaktform.

Källa: