1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Inga Röster Än)
Loading...Loading...

Skolpolitiker på skolbänken.

NYHETER Alliansens skolpolitiker i Enköping satte sig själva på skolbänken på måndagskvällen.Lektionssalen var i Kompassen.

Anders Morin och Maria Stockhaus från Sollentuna
Foto: Roland Nordqvist

 

Inbjudna som “lärare” var två kollegor från Sollentuna som fick dela med sig hur man i den kommunen gjort stora framsteg för sina skolor. Även om det vara alliansen som stod för arrangemanget hade även ett par skolpoltiker från oppositonen bjudits in. De var Rolf Carlsson och Maria Carlström, båda (s). Seminariet är det första av flera som ska inspirera Enköpingspolitikerna, berättade Percy Westerlund (m). Maria Stockhaus (m) är inte bara ordförande i Barn- och ungdomsnämnden i Sollentuna utan också verksam hos SKL(Sveriges kommuner och Landsting) och hon berättade att hon jobbat med skolfrågor i tio år och är politiker på heltid. Som ett av flera framgångsrecept framhöll hon att politiker ska ta ansvar för resultatet och inte ändra riktning för ofta. Det var något som även hennes kollega Anders Morin (fp) och ordförande i den nämnd som har hand om bland annat gymnasieskolorna i Sollentuna. Båda poängterade också hur viktig rektorsrollen är. – Våra rektorer tjänar bra men har också höga krav ställda på sig, berättade Maria. Samtidigt har de stor frihet så länge de når målen. Maria konstaterade att “Jantelagen” är väldigt utbredd i skolan vilket är ett hinder. – För att nå framgång måste vi emellertid har bra lärare och det innebär att rektorerna måste våga differentiera lönerna. I vår kommun har vi inrättat lärarcoacher som karriärtjänster och det är jobb som också ger bra lön. Hon framhöll även att en skola ska inte skylla på eleverna om man inte når resultaten. – Att hänvisa till att man har ett visst elevunderlag är ingen ursäkt. Då måste man anpassa sig till det. Även om exempelvis nyanlända svenskar, med låg skolvana, kräver mer så får man satsa det som behövs. Alla elever ska inkluderas i den ordinarie undervisningen och få de stöd de behöver. Även om hon själv är skolpolitiker så tyckte Maria Stockhaus illa om politiker som “lägger sig i detaljer”. – Politikernas uppgift är att fördela pengar och sätta upp målen. — I Sollentuna har vi satt upp tre mål. Alla elever ska vara godkända i alla ämnen. Vi ska ha landets högsta meritvärden och det ska inte förekomma någon mobbing. Vi har klättrat på rankeningen och ligger för närvarande på en sjunde plats. Nyligen har vi gått förbi Täby och Nacka. Anders Molin (fp) berättade att han haft ordförandeposten i samma nämnd före Maria men u är ansvarig för en nämnd som har bland annat utbildning och arbetsmarknad. Dessutom arbetar han till vardags på Svenskt Näringsliv. – I kommunen har vi en av landets största gymnasieskolor, Rudbecksgymnasiet, med 1 800 elever och där tyngdpunkten ligger på teoretiska program. En liten del är löpprogrammet som är inriktat på att fostra friidrottstalanger som ofta hamnar i Turebergs IF, dvs den klubb Kajsa Berqqvist tävlade för. Anders talade också om vikten av goda lärare och att politikerna där har han möjlighet att höja nivåerna. – Men i viss utsträckning handlar det också om att man måste prioritera om inom skolorna och satsa mer på lärare och mindre på administration.
Roland Nordqvist
Om du är rättighetsinnehavare och har invändningar kontakta gärna oss via vår kontaktform.