Tag: Sollentuna GK

Sollentuna Golfklubbs historia

Alfred Berglund (1922 – 2008) var SoGK:s förste ordförande och […]