1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Inga Röster Än)
Loading...Loading...

Naturen i Sollentuna

I Sollentuna finns flera större naturområden, natur intill bostadsområden och mindre områden inne i bebyggelsen.

Järvafältets naturreservat utgör den västra delen av Sollentuna. Järvafältet är ett tätortsnära levande jordbrukslandskap med stora värden för friluftslivet.

Tegelhagsskogen strandprom 2

I nordost ligger Sollentunas vildmark – Törnskogen. Det är ett stort och variationsrikt område med spännande natur och många olika växter och djur.

Rösjöområdet ligger i öster. Här finns skog, sjöar och öppen mark. Rösjöområdet har många anläggningar för besökare, till exempel elljusspår, badplatser, sportfält, camping och skidanläggning.

Tegelhagsskogen längs i söder ett ett viktigt naturområde för boende i södra Sollentuna. Området är ganska litet men innehåller en hel del fin natur. Inte minst stranden mot Edsviken är spännande och innehållsrik.

Från de större naturområdena sträcker sig mindre naturområden in i de mer bebyggda delarna av kommunen. Viktiga naturområden är Fyndetskogen, Amerikaskogen, Kvarnskogen, Bergendal, Sollentunaholm, Norrvikens nordvästra strand, Skillingeberget, Lillskogen och kulturmarkerna kring Svartinge-Överby-Skillinge.

Många mindre naturområden i mer bebyggda områden har bevarats tack vara att de är fornlämningsområden.

I Sollentuna finns åtta sjöar av olika karaktär och en havsvik. Ytterligheterna är den bräckta havsviken Edsviken och den lilla sjön Snuggan.